Met ingang van 1 december 2021 worden er op woensdagochtend geen wedstrijden volgens schema meer getennist.
Er worden te vaak teveel verhinderingen gemeld, waardoor het niet haalbaar is om hiermee verder te gaan.
Daarom gaan we op de woensdagochtend ook tossen!!!!!
Alle SENIORLEDEN zijn WELKOM !!!!
Tennispasje meenemen èn je QR-CODE + LEGITIMATIEBEWIJS.
Aanwezig om 9.30 uur.
Pasje op de toss-tafel leggen.
De baan op om 9.45 uur.