Naar aanleiding van het eerste mailbericht over het onder de aandacht brengen van de regels van het afhangen van banen hebben we veel positieve reacties en daarnaast een aantal nadere vragen en suggesties ontvangen. Waarvoor dank!

In dit bericht gaan we in op de nadere vragen en suggesties en daarnaast hebben we ook een verzoek aan eenieder.

Kan de regel dat je maximaal 1 keer per dag kan afhangen op afstand (via ClubApp) ook in het afhangsysteem doorgevoerd worden?
Dat gaan we na. We willen in het afhangsysteem deze regel ook doorvoeren in de zogenaamde boekingsregels. Als dat blijkt te kunnen dan voeren we dat ook door.

Mag je voor een heel jaar vooruit boeken, bijvoorbeeld door iedere maandagavond een blok te reserveren?
Nee, dat is niet wenselijk. Daarmee zou er een soort monopolie op een baan en tijdvak ontstaan voor een groep. Om dat te voorkomen hebben we in de reserveringsregel de termijn om vooruit te boeken op 7 dagen gezet.

Verzoek
In de Clubapp zijn in het baanafhangsysteem voor de komende weken nog verschillende leden die nog twee blokken achter elkaar hebben gereserveerd. Dat zijn boekingen die al gemaakt waren voor het vorige bericht waarin de spelregels van het afhangen nog een keer uiteengezet zijn.

Het verzoek aan eenieder om te kijken of je wellicht nog twee tijdsblokken achter elkaar in het systeem hebt staan en als dat zo is er 1 blok uit te halen.

Daarmee voldoen we aan de afhangregels en, belangrijker nog, ook aan de Coronaspelregels.

Tot slot
Tot slot nog even waarom we een baanreglement en regels voor baanreserveren hebben.
De regels zijn enerzijds voor om je een kans te geven om te tennissen en om daarnaast, ook in de drukke avonduren tussen 19.00u en 21.00u, zo veel mogelijk van je mede leden de kans te geven om te spelen. Dus heb je een baan gereserveerd en is er na je speeltijd geen baan vrij ter plekke dan heb je een lekker potje getennist en je geeft daarmee je clubgenoten ook de kans om te spelen rond dat tijdstip. Anderzijds ondersteunen de afhangregels ook de Coronamaatregelen om het sporten te beperken tot een groep van vier.

Nadere vragen?
Het afhangen op afstand is relatief nieuw en we kijken graag met elkaar gaande weg wat het beste en meest eerlijk werkt voor iedereen. Daar kunnen we uiteraard je input voor gebruiken. Dus, heb je nadere vragen over of verbetersuggesties ten aanzien van de afhangregels? Laat het ons weten via secretariaat@lunotm.nl.

Veel speelplezier!

Met een sportieve groet,
Bestuur LUNO TM

Lucian Gerritsen
Leonie van Montfoort
Tanja Arisse
Fjona Aalbertsen
Nanno Blankestijn