Senioren
Officiële KNLTB aanvangstijd voor de zaterdagcompetitie ligt tussen 9.00 uur en 16.00 uur.
De VCL van de thuisspelende vereniging bepaalt de aanvangstijd (men is verplicht hieraan gehoor te geven), hierbij rekening houdend met het aantal teams dat die dag thuis speelt.
Op de vrijdagavond start men om 19.00 uur.

Nieuw: Verkort spelen in alle dubbelpartijen
In de najaarscompetitie wordt in alle dubbelspelpartijen van de competitie de beslissende
wedstrijdtiebreak (10 punten) toegepast. Een wedstrijdtiebreak wordt gespeeld op het moment dat
in een dames-, heren-, jongens-, meisjes-, of gemengd dubbel de stand één set gelijk is. Winnaar
van die beslissende tiebreak – en daarmee ook van de partij – is de dubbelcombinatie die het eerst
tien punten behaalt op voorwaarde dat er een verschil is van twee punten. Deze tiebreak vervangt
de beslissende laatste set en dient in het nieuwe MijnKNLTB.toernooi.nl ingevoerd te worden als
zijnde bijvoorbeeld 10-6 of 11-13. Wanneer in een afdeling twee of meer ploegen met een gelijk
aantal winstpunten zijn geëindigd, dan geldt deze beslissende tiebreak bij het bepalen van de
eindstand als een set met games (1-0 of 0-1).

Aanvangstijden Senioren zaterdag 
Op zaterdag starten de thuiswedstrijden om 13.00 uur (aanwezig om 12.30 uur). Voor uitwedstrijden kunnen aanvangstijden variëren.

Aanvangstijden Junioren op zondag
Op zondag starten de thuiswedstrijden om 10.30 uur (aanwezig om 10.15 uur). Voor uitwedstrijden kunnen aanvangstijden variëren.

Overige Regels
1. Tijdens de competitie wordt de baanplanning wekelijks door de competitieleider opgesteld waarbij de teams door de VCL een baan toegewezen krijgen. Zijn er vragen, bespreek dit dan met de competitieleider.

Het doel is om het iedereen naar de zin te maken en de competitie zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Gezien het feit dat de VCL niet altijd aanwezig is tijdens de competitiedagen wordt er van de captains iets meer zelfstandigheid verwacht.

Ieder team heeft de hele avond een vaste baan (in onderling overleg mag je natuurlijk ruilen). Daarnaast zijn er elke speelronde twee wisselbanen beschikbaar. In de eerste ronde hebben de teams die op baan 1 en 2 spelen de wisselbanen. In de tweede en derde speelronde verdelen de overige vier teams de wisselbanen; die staan dus niet vast! Overleg met elkaar wie welke wisselbaan gaat gebruiken.

2. De KNLTB accepteert niet dat een team onvoltallig bij een competitiewedstrijd verschijnt.
Niet alleen de tegenspelers worden daardoor bevoordeeld, maar het beïnvloedt tevens de competitie- einduitslagen, waarbij teams ten onrechte promoveren of degraderen.
Mocht dit wel het geval zijn, dan zullen er maatregelen genomen worden waarbij de kans bestaat dat dit team volgend jaar uitgesloten wordt van deelname aan de competitie. Tevens zal er een boete opgelegd worden door de KNLTB.

3. Als speler moet je je aan de competitieregels en de kledingvoorschriften van de KNLTB houden (tenniskleding en –schoenen verplicht), dus géén vrijetijdskleding.

4. Uitstel van competitiewedstrijden in de Najaarscompetitie
Alle wedstrijden in de najaarscompetitie mogen in onderling overleg met de tegenstander worden
uitgesteld naar een latere datum, op voorwaarde dat:
– de wedstrijd wordt vastgesteld op een andere dan één van de officiële inhaaldata, én
– de wedstrijd uiterlijk vóór de laatste (= zevende) speeldag van de competitie wordt
gespeeld

5. Terugtrekken van een team kost geld. Als er een team zich terugtrekt na 1 januari 2017 kost dit € 115,=. Gebeurt dit na publicatie van de indeling dan zijn de kosten hiervan € 225,=. Zorg er daarom voor dat je voldoende mensen in een team hebt, zodat dit niet hoeft voor te komen.

6. Let ook op als er een invaller geregeld moet worden. Invallen in een hoger team of lager team kan niet maar zo. Het teamgemiddelde is een handreiking en als je 2 maal hoger hebt gespeeld mag je niet meer lager. De captains wordt verzocht om eerst met de VCL te contacten voor akkoord alvorens een invaller in te zetten. Als de KNLTB of tegenstanders van de poule hierop letten kan er zo een boete volgen van € 115,= en er kan geen promotie volgen als je eerste in de poule wordt.

7. Zijn er vragen omtrent de competitie dan kun je terecht bij de VCL van onze club. Dit geldt ook voor het aanmelden/akkoord van invallers voor je team.

Contactgegevens:
Victor Koopman
victorkoopman@lunotm.nl of wedstrijdzaken@lunotm.nl
Telnr: 06 46 296 069

Lies van Rooijen
liesvanrooijen63@gmail.com
Telnr: 06 24 264 647

Tanja Arisse
tanjaarisse@gmail.com
Telnr: 06 45 813 342