De nieuwe versies van de statuten en het huishoudelijk reglement is te vinden onder ledeninformatie.