Step by step…

Ook bij LUNO TM mogen wij steeds meer. Vanaf nu mag de kantine open zijn tot 22.00 uur, kunnen wij zowel buiten als binnen met maximaal 4 personen aan een tafel zitten met behoud van 1,5 meter afstand. Staan op het terras of binnen in de kantine behoort nog even niet tot onze vrijheden. Dus graag plaatsnemen als je niet op de baan actief bent.

Openstelling kantine
Wil je in de kantine, dan graag even een belletje naar 06-50651520 (Chris van Montfoort) om de beschikking te krijgen over de kantinesleutel. Tot 4 juli zijn de sleuteladressen nog niet actief. Daarna zal er weer een planning op de site staan bij wie je de kantinesleutel kunt afhalen.

Eigen ‘straatje’ vegen

Aan alle leden nogmaals de vraag om de baan te vegen na het spelen. Dit is fijn voor de volgende spelers, maar belangrijker nog is het ter behoud van de banen.

Plastic flessen post

Vanaf 1 juli komt er – naast de grote plastic flessen – nu ook statiegeld op kleine plastic flesjes. Op kleine plastic flesjes frisdrank en (sport)water komt € 0,15 statiegeld. Dat bedrag wordt in rekening gebracht bij de aankoop van het flesje, en krijg je terug als je het flesje weer inlevert bij een innamepunt. Voor de meesten van ons is dat de supermarkt.

Wat is er straks anders voor verenigingen?
Sportverenigingen zijn niet aangewezen als innamepunt en zijn niet verplicht de statiegeld met de klant te verrekenen. Wel mogen zij vrijwillig de lege flesjes verzamelen en bij Statiegeld Nederland inleveren. Zij maken, op basis van de ontvangen statiegeldflessen, de opbrengst over naar de vereniging om de eigen club te sponsoren.

In onze kantine verkopen wij dranken in glas en plastic. Bij de glazen flessen brengen wij jou geen statiegeld in rekening, omdat wij dit verrekenen met onze leverancier. Deze leverancier verrekent niet het statiegeld op plastic flesjes. De plastic flesjes moeten wij aanbieden aan Statiegeld Nederland.

De keuze is aan jou. Je neemt je lege flesje mee naar huis en levert deze in bij de supermarkt voor het statiegeld of je deponeert deze in de daarvoor bestemde bak bij LUNO TM. De opbrengst komt dan ten goede van de vereniging en/of goed doel die wij gezamenlijk kunnen bepalen. Om je een idee te geven over de opbrengst: ca. 400 euro op jaarbasis als iedereen het flesje inlevert bij LUNO TM.

Uiteraard maken wij onze voorraad eerst op waarop geen statiegeld berust en berekenen de statiegeld nog niet door aan jullie. Zodra flesjes worden aangeleverd voorzien van het statiegeldlogo verhogen wij de kantineprijzen van deze flesjes met € 0,15.

Hinder in de herhaling

Rondom ons complex staan verschillende woningen die hinder ondervinden van onze activiteiten op en rond de tennisbaan. Het bestuur staat in nauw contact met hen om te zorgen dat de overlast die zij ervaren niet overgaat in ergernis. Dat zou erg jammer zijn en ons tennisplezier kunnen beïnvloeden en mogelijkheden kunnen beperken. Eerder hebben wij onze leden gevraagd rekening te houden met de omwonenden en wordt daarom nogmaals een beroep gedaan op jullie medewerking.

Dus…

  • Niet onnodig de verlichting op de baan te laten branden;
  • In de avonduren:
    o Niet te veel schreeuwen, kreunen of anderszins op de baan;
    o Op het terras niet te luid praten en de muziekboxen van buiten uitgeschakeld houden;
    o Op de parkeerplaats niet blijven praten. Gesprekken schijnen letterlijk te kunnen worden gevolgd;
  • Spreek elkaar aan over ons gedrag.