Reglement en Uitleg

Senioren
Officiële KNLTB aanvangstijd voor de zaterdagcompetitie ligt tussen 9.00 uur en 16.00 uur.
De VCL van de thuisspelende vereniging bepaalt de aanvangstijd (men is verplicht hieraan gehoor te geven), hierbij rekening houdend met het aantal teams dat die dag thuis speelt.
Op de vrijdagavond start men om 19.00 uur. Mocht er een derde set komen dan wordt er een super tie-break gespeeld, GEEN DERDE VOLLEDIGE SET.

Verkort spelen of Compact spelen
Er is vorig jaar breed geëxperimenteerd met Compact spelen. In de voorjaarscompetitie zal alleen de 8&9 competitie en de Zomeravondcompetitie deze vorm toepassen. Voor de overige competities geldt Verkort spelen.

Aanvangstijden Senioren zaterdag 
Op zaterdag starten de thuiswedstrijden om 13.00 uur (aanwezig om 12.30 uur). Voor uitwedstrijden kunnen aanvangstijden variëren.

Aanvangstijden Junioren op zondag
Op zondag starten de thuiswedstrijden om 10.30 uur (aanwezig om 10.15 uur). Voor uitwedstrijden kunnen aanvangstijden variëren.

Overige Regels
1. Tijdens de competitie wordt de baanplanning wekelijks door de competitieleider opgesteld waarbij de teams door de VCL een baan toegewezen krijgen. Zijn er vragen, bespreek dit dan met de competitieleider.

Het doel is om het iedereen naar de zin te maken en de competitie zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Gezien het feit dat de VCL niet altijd aanwezig is tijdens de competitiedagen wordt er van de captains iets meer zelfstandigheid verwacht.

Op de vrijdagavonden is het vaak erg druk. Bij zes teams thuis zijn er twee wisselbanen; je hebt geen vaste baan. Je start op de baan van de planning en als je ook een wisselbaan hebt kan het maar zo zijn dat jouw eerste baan (vast) overgaat in een wisselbaan. Dit als de eerste baan (vast) eerder vrij komt dan de wisselbaan. In principe dus geen vaste baan, zodat er meer doorstroming komt.

2. De KNLTB accepteert niet dat een team onvoltallig bij een competitiewedstrijd verschijnt.
Niet alleen de tegenspelers worden daardoor bevoordeeld, maar het beïnvloedt tevens de competitie- einduitslagen, waarbij teams ten onrechte promoveren of degraderen.
Mocht dit wel het geval zijn, dan zullen er maatregelen genomen worden waarbij de kans bestaat dat dit team volgend jaar uitgesloten wordt van deelname aan de competitie. Tevens zal er een boete opgelegd worden door de KNLTB.

3. Als speler moet je je aan de competitieregels en de kledingvoorschriften van de KNLTB houden (tenniskleding en –schoenen verplicht), dus géén vrijetijdskleding.

4. Gebruik maken van de inhaaldagen kan alleen als de weersomstandigheden heel slecht zijn, zodat er absoluut niet gespeeld kan worden en in zeer schrijnende gevallen wordt er op aanvraag bij de KNLTB uitstel verleent om op de eerst volgende inhaaldag de competitiewedstrijd te spelen. De VCL van de vereniging dient dit aan te vragen bij de KNLTB.

Een inhaaldag is niet van toepassing, als er teamleden niet kunnen of je team niet compleet is! De captain dient dan vervanging te regelen. Mocht je toch naar de inhaaldag gaan dan kan de KNLTB een check doen en kun je tegen de lamp lopen. Dan wordt de tussenstand (0-0) omgezet in een eindstand en kunnen er verdere sancties worden opgelegd.

5. Terugtrekken van een team kost geld. Als er een team zich terugtrekt na 1 januari 2017 kost dit € 115,=. Gebeurt dit na publicatie van de indeling dan zijn de kosten hiervan € 225,=. Zorg er daarom voor dat je voldoende mensen in een team hebt, zodat dit niet hoeft voor te komen.

6. Let ook op als er een invaller geregeld moet worden. Invallen in een hoger team of lager team kan niet maar zo. Het teamgemiddelde is een handreiking en als je 2 maal hoger hebt gespeeld mag je niet meer lager. De captains wordt verzocht om eerst met de VCL te contacten voor akkoord alvorens een invaller in te zetten. Als de KNLTB of tegenstanders van de poule hierop letten kan er zo een boete volgen van € 115,= en er kan geen promotie volgen als je eerste in de poule wordt.

7. Zijn er vragen omtrent de competitie dan kun je terecht bij de VCL van onze club. Dit geldt ook voor het aanmelden/akkoord van invallers voor je team.

Contactgegevens:
Victor Koopman
victorkoopman@lunotm.nl of wedstrijdzaken@lunotm.nl
Telnr: 06 46 296 069

Lies van Rooijen
liesvanrooijen63@gmail.com
Telnr: 06 24 264 647

Tanja Arisse
tanjaarisse@gmail.com
Telnr: 06 45 813 342