Alle praktische zaken over het reilen en zeilen bij LUNO kan je nu lezen in het LUNO ABC. Voor nieuwe en bestaande leden.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Activiteitenkalender
In het begin van ieder jaar wordt de activiteitenkalender samengesteld waarop alle evenementen van de vereniging vermeld staan.

B

Baanonderhoud
Als zelfwerkzaamheid kun je ervoor kiezen om baanonderhoud te plegen. Voor meer informatie over baanonderhoud kun je terecht bij de commissie Baanonderhoud: Huib van Andel en Henk Verwoerdt Op de website www.lunotm.nl onder Actueel/Baanonderhoud vind je de teamindeling baanonderhoud met contactgegevens. Hier staan tevens de laatste instructies.
Baanreglement
Het baanreglement geeft regels voor het goede gebruik van het park en de banen. Het reglement geldt voor een ieder: leden, gastspelers en introducés, die gebruik maken van de banen en het clubhuis. Op de website www.lunotm.nl, onder Ledeninformatie / Reglementen en statuten, vind je het baanreglement.
Baanvegen
De nieuwe banen op ons park vergen het eerste jaar wat meer onderhoud. Na het spelen sleep of veeg je daarom de baan, om het zand gelijkmatig in het kunstgras te laten zakken.
Bestuursreglement Alcohol
In dit reglement staan bijvoorbeeld huisregels over gebruik van alcohol . Op de website www.lunotm.nl, onder Ledeninformatie / Reglementen en statuten, vind je het bestuursreglement Alcohol.
Ballen
Ballen moet je zelf meenemen.
Bardienst
Als zelfwerkzaamheid kun je ervoor kiezen om bardienst te draaien. Op de website www.lunotm.nl onder Kantine is veel informatie te vinden over de kantinecommissie en de bardiensten.
Bestuur
Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Op de website www.lunotm.nl vind je onder Vereniging/Bestuur de namen van de bestuursleden.

C

Clubhuis
We hebben een prachtig nieuw clubhuis waar je terecht kunt voor gezelligheid, een hapje en een drankje.
Commissies
We hebben verschillende commissies die activiteiten organiseren voor onze vereniging. Denk aan de kantine-, jeugd-, clubkampioenschappen-, toernooicommissie en de commissie baanonderhoud. Deze commissies bestaan uit vrijwilligers. Op de website www.lunotm.nl kun je de diverse activiteiten van de commissies lezen.
Competitie
Je kunt meedoen met de diverse KNLTB-competities. Wil je meedoen, schrijf je dan in via de site. Heb je vragen, neem dan contact op met de wedstrijdcommissie, zie www.lunotm.nl onder Senioren/Competitie/Reglement en uitleg.
Contactpersoon
Als nieuw lid maak je eerst kennis met de ledenadministratie en de introductiecommissie. Bij deze mensen kun je terecht al je vragen en opmerkingen. Deze informatie kun je vinden op de Luno site.
Contributie
De contributie wordt jaarlijks betaald en de factuur ontvang je in februari.

D

E

Energie
We hebben zonnepanelen op het dak liggen om stroom op te wekken en zo besparen we op de stroomkosten. Onze gebruiken veel stroom. Ga daarom ’s avonds altijd spelen op de vrije baan waar de lampen al aan zijn. terrasverwarming zet je alleen aan als er mensen zitten en voor het deel waar de mensen zitten. zet de verwarming uit je weggaat.

F

Follow me home lichten
Als je in het donker het clubhuis verlaat, kun je de follow me home lichten aandoen. De bedieningsknop zit op de rode buitenwand nabij de voordeur. Er zal dan enige tijd licht branden naar en op de parkeerplaats.

G

Gastenpas
Introducés en tientjesleden kunnen met een gastenpas afhangen. De gastenpas is te vinden bij het Afhangsysteem. Een gastenpas moet bij het Afhangsysteem worden teruggezet.
Gedrag
We zijn gastvrij en we maken nieuwe leden en gasten graag wegwijs. Zowel op de baan als buiten de baan gedragen ons sportief. Als bijvoorbeeld de bal op de andere baan komt, wacht je tot het punt gespeeld is en vraag je netjes de bal terug.

H

Huishoudelijk Reglement
Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de Statuten van de vereniging. In het huishoudelijk reglement zijn nadere regels gesteld over rechten en plichten van de leden van LUNO TM. Op de website lunotm.nl onder Ledeninformatie kan je het huishoudelijk reglement vinden.

I

Introductie
Alle nieuwe leden worden persoonlijk voor een introductieavond uitgenodigd. Het programma omvat de o.a. volgende onderdelen: kennismaking, uitleg over clubactiviteiten, zoals: zelfwerkzaamheid, kantinedienst en baanonderhoud; hoe werkt het afhangsysteem; toernooien; tossavonden; tennislessen e.v.a.
Aan het eind van de instructie wordt ook nog even met elkaar getennist.
Introducé
Wil je graag eens tennissen met een familielid, vriend of buurman die nog geen lid is van onze vereniging? Dat kan tegen betaling van € 2,50. Afrekenen kan bij de kassa in de kantine. Afhangen van een introducé kan met een Gastenpas.

J

Jeugdtennis
Er worden veel activiteiten voor de jeugd georganiseerd. Op de website www.lunotm.nl onder Jeugd kun je hierover lezen.

K

Kantine
Eten en drinken kan je halen in de kantine. Bij competities, tossen, toernooien en evenementen zorgt de kantinecommissie voor bezetting achter de bar. Wil je ‘s avonds in de kantine wat drinken en er is geen bardienst aanwezig. Je kunt zelf de sleutel halen (zie website lunotm.nl onder Kantine/Sleuteladressen). Er kan dan alleen met PIN of een KNLTB-pas worden betaald. Er is dus geen cash aanwezig. Als je zelf de sleutel hebt gehaald, sluit je ook zelf af. Laat de kantine altijd schoon achter.
Kassa
Naast de kassa ligt een korte handleiding over het gebruik van de kassa. Meer informatie over de kassa vind je op de website www.lunotm.nl onder het menu Kantine.
Kleedkamers
De kleedkamers zijn voor alle tennissers op ons park. De douches zijn vrij te gebruiken. Laten we zorgen dat de kleedkamers schoon blijven.
KNLTB
Dit is de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond waar alle leden lid van zijn.
KNLTB pas
Je kunt je KNLTB-pas als betaalpas binnen de vereniging gebruiken. Hiervoor moet er wel een saldo op de pas aanwezig zijn. Dit saldo komt niet fysiek op de pas te staan maar op een rekening die aan je pas gekoppeld is. Om af te rekenen wordt de KNLTB-pas door de kaartlezer van de kassa gehaald. Opladen van je KNLTB-pas doe je via de kassa in de kantine of via www.lecredit.nl. Meer informatie vind je op de website lunotm.nl onder Kantine/Mijn KNLTB-pas opwaarderen.

Je KNLTB-pas kun je ook gebruiken om de voordeur te openen en/of af te sluiten. Ook om het alarm in- of uit te schakelen. Kaartlezers zijn hiervoor aanwezig. Voor de toegangsdeur aan de buitenzijde en binnen voor het alarm aan de wand bij het alarmtableau in de hal.
Je pas dient wel hiertoe geschikt te zijn. Via toegang@lunotm.nl kun je autorisatie voor je pas aanvragen.

 

L

LUNO TM
Onze tennisvereniging kent een sterk informeel karakter. Leden komen op de vereniging om te tennissen, en daarnaast om elkaar te ontmoeten in een ongedwongen, gezellige sfeer. Om dit te behouden hechten we waarde aan goede omgangsvormen en sportief gedrag. Met elkaar streven wij naar het behoud van het informele karakter, waarbij de cultuur van de vereniging door de gehele club uitgedragen wordt. LUNO TM is van de leden en bestaat voor de leden.

M

Meedenken
Heb je verbeterideeën over het reilen en zeilen bij LUNO TM? Wil je meedenken en mede uitvoering geven aan verbeterideeën? Laat het weten! Spreek een bestuurslid of commissielid aan of stuur een e-mail aan secretariaat@lunotm.nl.

N

Nieuwsbrief
Wordt per e-mail aan de leden gezonden en tevens op de website vermeld.( zie Service)

O

Open haard
We hebben binnen en buiten een open haard. Maak je een open haard aan, zorg er dan ook voor dat je daar toezicht op houdt.
Opmerking/klacht/verbeteridee
Een opmerking of klacht of verbetering kun je doorgeven aan de contactpersoon van een commissie of aan secretariaat@lunotm.nl

P

Palen
Bij het enkelspel worden de palen onder het net gezet. Deze palen liggen bij het net op de baan.

Q

R

Regen
Als het regent kan er gewoon doorgespeeld worden zolang er geen plassen op de baan staan. De banen worden wel iets gladder.

S

Schoonmaak
Als zelfwerkzaamheid kun je ervoor kiezen om schoon te maken. Corrie Bastiaanssen is hiervoor onze contactpersoon. Kijk op de LUNO-site onder Vereniging > Kantine > Kantinecommissie – wie is wie.
Speelsterkte
Iedere tennisser heeft een KNLTB pas met een speelsterkte voor dubbel en enkel. Wanneer je meedoet aan de KNLTB competities of toernooien kun je punten halen en stijgen of dalen in je speelsterkte. Alles over het Dynamisch Speelsterkte Systeem kun je lezen op www.knltb.nl.
Service
Service is de LUNO-nieuwsbrief. Service verschijnt ca. 10 keer per jaar. Via de e-mail word je op de hoogte gebracht van een nieuwe publicatie.
Speeltijd
Met de KNLTB pas krijg je via het afhangbord 45 minuten speeltijd per baan. Daarna hang je weer af op de eerstvolgende baan die vrijkomt of vrij ligt.
Sponsors
De sponsorcommissie houdt zich bezig met het sponsorbeleid en de commerciële activiteiten. Zie www.lunotm.nl, onder Vereniging > Bestuur en Commissies voor de commissieleden.
Statuten
De statuten vormen als het ware de grondwet van de vereniging met daarin bijvoorbeeld het doel van de vereniging, de bevoegdheden van bestuur en de Algemene ledenvergadering. Op de website lunotm.nl onder Ledeninformatie kan je de Statuten vinden.

T

Technisch beheerder
Remco Hollinga is als technische beheerder aanspreekpunt voor alle technische zaken waaronder:

  • Alle onderhoudswerkzaamheden gebouw en baanverlichting
  • Storingen (verlichting, riool, verwarming, alarm)
  • Meldingen defecte apparaten en materialen
  • Schade aan het club gebouw

E-mail: remco.hollinga@gmail.com. Voor urgente storingen bel: 06-51623081.
Telefoon
Telefoonnummer van LUNO is 0344-608634.
Tennisles
De tennislessen worden verzorgd door Joep Hofman. Zijn contactgegevens staan op de website www.lunotm.nl onder Trainingen.
Tennispas
Ieder voorjaar kun je je pas ophalen op de pasjesavond die georganiseerd wordt. Je moet dan wel je contributie betaald hebben. Je hebt dit pasje nodig om af te hangen en je kunt je pasje opwaarderen en hiermee betalen aan de bar. Handig! (Zie ook KNLTB-pas).
Terrasverwarming
Terrasverwarming kun je (in delen) aanzetten. Achter de voordeur vind je het bedieningspaneel daarvoor. De verwarmingen schakelen iedere 45 minuten automatisch uit. Hiermee voorkomen we dat de verwarmingen nodig branden.
Toernooien
De vereniging organiseert toernooien voor LUNO-leden, zoals de Clubkampioenschappen en Wintermix.

U

V

Verlichting
Alle banen beschikken over verlichting. Als de duisternis in gaat vallen kan de verlichting per baan worden aangezet via het scherm in de hal.
Vrijwilligerswerk
Vrijwilligers vormen het fundament van onze vereniging. Jouw bijdrage is het van groot belang voor LUNO.

W

Water
Flessen kunnen gevuld worden met water uit de kraan bij baan 1 en 3.
Wie, wat waar?
Alle contactpersonen zijn te vinden op de website www.lunotm.nl
Website
De website is www.lunotm.nl. Hierop staat alle informatie over de vereniging en de activiteiten.

X

Y

Z

Zelfwerkzaamheid
LUNO is een vereniging van leden en voor leden. Een lid van LUNO draagt bij aan het verenigingsleven. Voor de zelfwerkzaamheden bardienst, schoonmaak en baanonderhoud staat ongeveer 12 uur per jaar. Ook kan er in commissies worden plaatsgenomen als daarin plaatsen vrij komen.
Zoeken
Via de zoek functie bovenaan de website kan je de hele site doorzoeken op informatie.