LUNO is een vereniging van leden en voor leden. Een lid van LUNO draagt bij aan het verenigingsleven. Voor de zelfwerkzaamheden bardienst, schoonmaak, groenbeheer en baanonderhoud staat ongeveer 12 uur per jaar (opgave 2020). Ook kan plaatsgenomen worden in een commissie als daarin een plaats vrij komt.

Wat houden de verschillende zelfwerkzaamheden in?

Bardienst:

 • Achter de bar gastvrouw/heer zijn namens de vereniging
 • Verkopen van consumpties en aanvullen koelkasten
 • Tafels binnen en buiten opgeruimd houden
 • Vaatwerk schoonmaken
 • Inzet: 12 uur per jaar (in blokken van 2 of 4 u)

Bardienst op tossavond:

 • Normale bardienst aangevuld met het begeleiden van de tossavond
 • Begeleiden houdt in het maken van de indeling iedere 45 minuten
 • Zorgen voor een goede mix van spelers bij het indelen
 • Inzet: 5 dinsdagavonden van 2,5 uur

Baanonderhoud:

 • Het regelmatig vegen van de banen
 • Behandelen van de banen tegen algengroei/mos
 • Blad van de banen en onkruid tussen het hekwerk verwijderen
 • Overtollig zand naast de banen weghalen
 • Zand aanvullen op de banen
 • Het terras en pad zand en blad vrijhouden

Groenbeheer:

 • Maaien van de grasvelden
 • Schoffelen en onkruidvrij houden van de perken
 • Onkruidvrij houden van paden en parkeerplaats
 • Snoeien van heggen
 • Inzet: ongeveer 8 dagdelen van 1,5 uur


Sfeer/hapjesteam
 is vooral verantwoordelijk voor:

 • Het tijdens drie Luno-toernooien (in avond en weekend) verzorgen van de hapjes ter verhoging van de sfeer tijdens het toernooi
 • Invulling daarvan naar eigen creativiteit binnen een vooraf vastgesteld budget
 • Het team verdeelt de werkzaamheden onderling over de toernooien
 • Inzet: 8 dagdelen van 1,5 uur


Schoonmaak van kantine:

 • Het schoonmaken van sanitaire ruimten
 • Het afnemen van kasten achter bar en van keuken
 • Het afnemen van deuren
 • Het ledigen van afvalbakken
 • Het vegen van vloer
 • Inzet: 4 dagdelen van 3 uur of 8 dagdelen van 1,5 uur


Jeugdactiviteiten:

 • Het samen met de jeugdcommissie invulling geven aan de verschillende te organiseren activiteiten.
 • Denk daarbij aan clubkampioenschappen, pepernotentoernooi.
 • Jeugd begeleiden bij hun competitie