Najaarscompetitie 2019

In het ‘Reglement en Uitleg’ staat allerlei informatie met betrekking tot de competitie. De belangrijkste zaken op een rijtje:

Baanplanning
Voor de vrijdagavond word een baanplanning gemaakt. (binnenkort gepubliceerd).
Voor de overige dagen is er geen vaste indeling omdat er dan een beperkt aantal teams is.

Op vrijdagavond spelen we met zes teams thuis en hebben we een maximale baanbelasting.

Ieder team heeft de hele avond een vaste baan (in onderling overleg mag je natuurlijk ruilen). Daarnaast zijn er elke speelronde twee wisselbanen beschikbaar. In de eerste ronde hebben de teams die op baan 1 en 2 spelen de wisselbanen. In de tweede en derde speelronde verdelen de overige vier teams de wisselbanen; die staan dus niet vast! Overleg met elkaar wie welke wisselbaan gaat gebruiken.

  • Start op tijd! Om 19.00 uur moeten alle banen bezet zijn.
  • Een wisselbaan mag nooit leeg liggen! Voor een ‘eigen’ baan geldt dat je best even koffie kan drinken maar een wisselbaan moet direct in gebruik worden genomen.
  • Plan de wedstrijden goed in zodat je niet blokkeert als je wisselbaan beschikbaar is.

Invoeren van de uitslagen en opstellen spelers enkel en dubbelspel
Alle captains hebben de rechten gekregen om de scores in te vullen.

  • De aanvoerder is verplicht om in het enkel- en dubbelspel de spelers in volgorde van afnemende speelsterkte (dus niet op basis van actuele rating) op te stellen. Aangezien we een meerjaren KNLTB ledenpas hebben dient de aanvoerder de speelsterktes van zijn eigen team voortaan op te zoeken in het spelersprofiel op MijnKNLTB.nl
  • De aanvoerder van het ontvangende team is verplicht om direct na afloop van de wedstrijd de uitslagen in te voeren op MijnKNLTB.nl. Dit kan via een smartphone, tablet of een computer (in het clubhuis).

De aanvoerder van het bezoekende team is verplicht om, vóór het verlaten van het park, de digitaal ingevoerde uitslagen op juistheid te controleren. 

Invoeren van de uitslagen en opstellen spelers enkel en dubbelspel

  • De aanvoerder is verplicht om in het enkel- en dubbelspel de spelers in volgorde van afnemende speelsterkte (dus niet op basis van actuele rating) op te stellen. Aangezien we dit jaar overstappen naar de meerjaren KNLTB ledenpas dient de aanvoerder de speelsterktes van zijn eigen team voortaan op te zoeken in het spelersprofiel op MijnKNLTB.nl
  • De aanvoerder van het ontvangende team is verplicht om direct na afloop van de wedstrijd de uitslagen in te voeren op MijnKNLTB.nl. Dit kan via een smartphone, tablet of een computer (in het clubhuis).

Invallen bij een ander team

De invalregel blijft een lastig verhaal. Nadat de indeling bij de KNLTB is gedaan, wordt de klassenvolgorde vrijgegeven. Dit houdt in dat ieder klasse een gemiddeld aantal punten heeft.

Wil je een invaller van een ander team, bijvoorbeeld iemand die op zaterdag speelt en op vrijdagavond gaat invallen dan mag dit alleen als het gemiddelde klassenvolgorde tussen de beide teams niet meer dan 2 verschilt.

Voorbeeld:

Netty speelt op donderdag in het team met klassenvolgorde 14,23 en mag invallen op vrijdagavond in een team met klassenvolgorde 14,08 het verschil is minder dan 2. Maar mag niet invallen in het andere donderdagteam met een klassenvolgorde van 16,38. Dit mag alleen als Netty maar 1 keer in het hoge team heeft gespeeld.

Klik hier voor een uitgebreide uitleg; neem bij twijfel contact op.

Regels
De KNLTB checkt of er volgens de regels gespeeld wordt en deelt boetes uit als dit niet het geval is!

Een te sterke speler laten invallen of niet compleet komen opdagen kan worden beboet. Eventuele boetes dienen door het team zelf betaald te worden.

 

Iedereen een sportieve competitie toegewenst en bij vragen weten jullie ons te vinden.

Het e-mailadres is:

wedstrijdzaken@lunotm.nl

Lies van Rooijen: 06-24264647 ( senioren)

Victor Koopman: 06-46296069 (senioren)

Tanja Arissen: 06-45813342 ( junioren)