Lid worden
Ons tennispark heeft 8 kunstgrasbanen en een minibaan. Alle banen zijn verlicht. Daarnaast hebben wij een gezellig clubgebouw. Onze vereniging telt ongeveer 350 leden, waarvan 40 jeugdleden. Er worden tal van activiteiten georganiseerd, door allerlei commissies. Kortom een gezellige en actieve vereniging!

Informatie over de gang van zaken binnen onze vereniging, namen en telefoonnummers van bestuurs- en commissieleden kunt u vinden op deze site. Natuurlijk kunt u altijd een kijkje komen nemen op ons park. Wilt u meer informatie, stuur ons een e-mail: ledenadministratie@lunotm.nl.

Contributie
De contributie bedraagt:
– Regulier Senior €137,50 per jaar (éénmalig €19,00 inschrijfkosten).
– Regulier Junior €57,50 per jaar (éénmalig €12,50 inschrijfkosten). Voor jeugd t/m 17 jaar, geldt niet meer in het jaar dat je 18 jaar wordt.
– Regulier Minor €30,00 per jaar (éénmalig €6,25 inschrijfkosten). Voor jeugd t/m 7 jaar, geldt niet meer in het jaar dat je 8 jaar wordt.

Overige mogelijkheden:
Familiekorting bij meerdere reguliere KNLTB-lidmaatschappen (thuiswonend), bij 3 personen €10.-, 4 personen €25,00 en bij 5 of meer personen €45,00 korting op het totaalbedrag.
Eénmalig proeflidmaatschap van 3 maanden voor €12,50 (geen inschrijfkosten). Clublidmaatschap. Je wordt lid van LUNO TM, maar géén KNLTB-lid. Zo kun je vrij spelen, tossen, proeflessen nemen en aan verenigingstoernooien deelnemen gedurende 3 maanden. Géén KNLTB activiteiten! LET op: Na afloop van deze proefperiode wordt uw proeflidmaatschap automatisch omgezet in een regulier lidmaatschap. Indien u dit niet wenst dient u dit binnen de proefperiode schriftelijk aan te geven bij de ledenadministratie.
Studentlidmaatschap voor €57,50 per jaar (éénmalig €19,00 inschrijfkosten). Regulier KNLTB-lidmaatschap voor fulltime studenten, die niet in de regio wonen.
Speelgerechtigde voor €75,00 per jaar (éénmalig €19,00 inschrijfkosten). Je bent al KNLTB-lid bij een andere tennisvereniging en wordt daarnaast clublid van LUNO TM. Je kunt alleen vrij tennissen bij LUNO TM (tennisles, tossen en deelname aan competitie bij LUNO TM is niet mogelijk). Zelfwerkzaamheid is 4 uur.
Competitielidmaatschap voor €75,00 per jaar voor senioren en €16.- voor junioren. (geen inschrijfkosten). Dit is een beperkte lidmaatschap om deel te kunnen nemen aan de competitie bij LUNO TM. Je moet hiervoor lid zijn bij een andere tennisvereniging, omdat je lid moet zijn van de KNLTB om deel te nemen aan de competitie. Je kunt niet deelnemen aan vrij spelen, tennisles of tossen. Echter mag je een enkele keer vrij spelen gedurende de competitieperiode.
Winterlidmaatschap voor € 60,00 per 4 maanden voor senioren gedurende de periode november t/m februari. U mag vrij tennissen, tossen, lessen en aan verenigingstoernooien meespelen. Zelfwerkzaamheid is 4 uur.
Zomer Challenge voor € 22,50 eenmalig. U bent zowel KNLTB-lid als clublid bij LUNO TM. U mag gedurende de maanden juni tot en met september vrij spelen, tossen, deelnemen aan KNLTB toernooien en u krijgt 2 tennislessen. Deze periode zal – bij voldoende aanmeldingen – afgesloten worden met een eindtoernooi. Dit lidmaatschap stopt automatisch.

Voor een overzicht van de lidmaatschappen klik hier.

Een verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Word je in de loop van het jaar lid dan ontvang je een factuur voor het resterende deel van het verenigingsjaar. De contributie en zelfwerkzaamheid wordt dan naar rato verlaagd. Dit geldt niet bij proef-, speelgerechtigd- en competitielidmaatschap, daarbij is sprake van een vast bedrag.

Tennisles
De tennislessen op onze vereniging worden verzorgd door Edward de Kater. Informatie over de mogelijkheden voor het nemen van tennisles vindt u hier.

Wilt u lid worden?
Klik op onderstaande button om het inschrijfformulier te openen. Vul het formulier zorgvuldig in en klik onderaan op verzenden om het formulier naar de ledenadministratie te verzenden.

Na ontvangst van het formulier wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen door de ledenadministratie.

Rest ons nog te zeggen, dat u van harte welkom bent bij LUNO TM!

Introductieavonden voor nieuwe leden
Reeds enige jaren worden er bij LUNO TM introductieavonden voor nieuwe leden georganiseerd. De bedoeling hiervan is om nieuwe leden sneller te laten integreren in het clubleven. Het werkt drempelverlagend en het resultaat is dan ook dat deze activiteit door nieuwe leden zeer op prijs wordt gesteld. Een positief nevenverschijnsel is dat het verloop en opzeggen van nieuwe leden in de laatste jaren is geminimaliseerd.

Alle nieuwe leden worden persoonlijk voor een introductieavond uitgenodigd. Het programma omvat de o.a. volgende onderdelen: kennismaking, uitleg over clubactiviteiten, zoals: zelfwerkzaamheid, kantinedienst en baanonderhoud; hoe werkt het afhangsysteem; toernooien; tossavonden; tennislessen e.v.a. Aan het eind van de instructie wordt ook nog even met elkaar getennist. Daarna is het ijs gebroken en worden de eerste onderlinge afspraken al gemaakt.