Lid worden
Ons tennispark heeft 8 kunstgrasbanen en een minibaan. Alle banen zijn verlicht. Daarnaast hebben wij een gezellig clubgebouw. Onze vereniging telt ongeveer 300 leden, waarvan 90 jeugdleden. Er worden tal van activiteiten georganiseerd, door allerlei commissies. Kortom een gezellige en actieve vereniging!

Informatie over de gang van zaken binnen onze vereniging, namen en telefoonnummers van bestuurs- en commissieleden kunt u vinden op deze site. Natuurlijk kunt u altijd een kijkje komen nemen op ons park. Wilt u meer informatie, stuur ons een e-mail: ledenadministratie@lunotm.nl.

Contributie
De contributie bedraagt:
– Regulier Senior € 125,00 per jaar (éénmalig € 17,50 administratiekosten).
– Regulier Junior € 55,00 per jaar (éénmalig € 12,50 administratiekosten). Voor jeugd t/m 17 jaar, geldt niet meer in het jaar dat je 18 jaar wordt.
– Regulier Minior € 27,50 per jaar (éénmalig € 6,25 administratiekosten). Voor jeugd t/m 7 jaar, geldt niet meer in het jaar dat je 8 jaar wordt.
– Familiekorting bij meerdere Reguliere KNLTB-lidmaatschappen (thuiswonend), bij: 3 personen € 5,- korting; 4 personen € 12,50 korting; 5 personen € 22,50 korting.

Overige mogelijkheden:
Eénmalig proeflidmaatschap voor 3 maanden voor € 10,00 (géén inschrijfkosten). Clublidmaatschap voor minioren, junioren en senioren. Je wordt lid van LUNO TM maar nog geen KNLTB-lid. Je kunt niet meedoen aan clubkampioenschappen, competitie en toernooien. Speelrecht voor 3 maanden op de banen van LUNO TM.
Let op: Na afloop van deze proefperiode wordt uw proeflidmaatschap automatisch omgezet in een regulier lidmaatschap. Indien u géén regulier lid wenst te worden dient u dit binnen de proefperiode schriftelijk of per mail aan ledenadministratie@lunotm.nl door te geven.
Studentenlidmaatschap voor € 55,00 per jaar (éénmalig €17,50 inschrijfkosten). Regulier KNLTB-lidmaatschap voor fulltime studenten die niet in de regio wonen. Je bent vrijgesteld van zelfwerkzaamheid.
Speelgerechtigde voor € 70,00 per jaar (éénmalig € 17,50 inschrijfkosten). Je bent al KNLTB-lid bij een andere tennisvereniging en wordt daarnaast clublid van LUNO TM. Je kunt alleen vrij tennissen bij LUNO TM (tennisles & deelname aan competitie bij LUNO TM is niet mogelijk). Je bent vrijgesteld van zelfwerkzaamheid. Waarborgsom afhangpasje 5 euro.
Competitielidmaatschap voor € 55,00 voor senioren resp. € 16,00 voor junioren (géén inschrijfkosten). Beperkt KNLTB-lidmaatschap. Je bent al KNLTB lid bij een andere tennisvereniging en je wil competitie gaan spelen bij LUNO TM. Je kunt alleen enkele keren in de competitieperiode tennissen bij LUNO TM (tennisles & deelname aan activiteiten is niet mogelijk). Je bent vrijgesteld van zelfwerkzaamheid.
Winterlidmaatschap voor € 55,00 (géén inschrijfkosten). Van november t/m februari kun je vrij spelen en deelnemen aan de LUNO TM activiteiten.
Zomerchallenge voor € 20,00 (géén inschrijfkosten). Van juni t/m september kun je vrij spelen en deelnemen aan de LUNO TM activiteiten. Je bent vrijgesteld van zelfwerkzaamheid.

Voor een overzicht van de lidmaatschappen klik hier.

Een verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Word je in de loop van het jaar lid dan ontvang je een factuur voor het resterende deel van het verenigingsjaar. De contributie & zelfwerkzaamheid wordt dan naar rato verlaagd. Dit geldt niet bij een proef- en competitielidmaatschap, daarbij is sprake van een vast bedrag.

Tennisles
De tennislessen op onze vereniging worden verzorgd door Joep Hofman. Informatie over de mogelijkheden voor het nemen van tennisles vindt u hier.

Wilt u lid worden?
Download hier het inschrijfformulier en stuur het na invulling naar de ledenadministratie. Na ontvangst van het formulier wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen en wordt u uitgenodigd voor een introductieavond/-middag op het park.

Rest ons nog te zeggen, dat u van harte welkom bent bij LUNO TM!

Introductieavonden voor nieuwe leden
Reeds enige jaren worden er bij LUNO TM introductieavonden voor nieuwe leden georganiseerd. De bedoeling hiervan is om nieuwe leden sneller te laten integreren in het clubleven. Het werkt drempelverlagend en het resultaat is dan ook dat deze activiteit door nieuwe leden zeer op prijs wordt gesteld. Een positief nevenverschijnsel is dat het verloop en opzeggen van nieuwe leden in de laatste jaren is geminimaliseerd. Op elke introductieavond worden 8 tot 10 nieuwe leden ontvangen.

Alle nieuwe leden worden persoonlijk voor een introductieavond uitgenodigd. Het programma omvat de o.a. volgende onderdelen: kennismaking, uitleg over clubactiviteiten, zoals: zelfwerkzaamheid, kantinedienst en baanonderhoud; hoe werkt het afhangsysteem; toernooien; tossavonden; tennislessen e.v.a. Aan het eind van de instructie wordt ook nog even met elkaar getennist. Daarna is het ijs gebroken en worden de eerste onderlinge afspraken al gemaakt.