Lid worden
Ons tennispark heeft 8 kunstgrasbanen en een minibaan. Alle banen zijn verlicht. Daarnaast hebben wij een gezellig clubgebouw. Onze vereniging telt ongeveer 300 leden, waarvan 90 jeugdleden. Er worden tal van activiteiten georganiseerd, door allerlei commissies. Kortom een gezellige en actieve vereniging!

Informatie over de gang van zaken binnen onze vereniging, namen en telefoonnummers van bestuurs- en commissieleden kunt u vinden op deze site. Natuurlijk kunt u altijd een kijkje komen nemen op ons park. Wilt u meer informatie, stuur ons een e-mail: ledenadministratie@lunotm.nl.

Contributie
De contributie bedraagt:
– Regulier Senior € 125,00 per jaar (eenmalig € 17,50 inschrijfgeld).
– Regulier Junior €  55,00  per jaar (eenmalig € 12,50 inschrijfgeld). Jeugd t/m 17 jaar, geldt niet meer in het jaar dat je 18 jaar wordt.
– Regulier Minior €  27,50 per jaar (eenmalig € 6,25 inschrijfgeld). Jeugd t/m 7 jaar, geldt niet meer in het jaar dat je 8 jaar wordt.
– Familiekorting bij regulier, thuiswonend (3 personen € 5,- korting; 4 personen   € 12,50 korting; 5 personen € 22,50 korting).

Overige mogelijkheden:
– Eénmalig proeflidmaatschap voor 3 maanden voor € 10,00 (géén inschrijfkosten). Voor minioren, junioren en senioren. Je wordt clublid van LUNO TM maar bent geen KNLTB-lid. Je kunt niet meedoen aan clubkampioenschappen, competitie en toernooien. Speelrecht voor 3 maanden op de banen van LUNO TM.
– Studentenlidmaatschap voor € 55,00 per jaar (eenmalig €17,50 inschrijfkosten). Regulier lidmaatschap voor studenten die buitenshuis wonen. Je bent vrijgesteld van zelfwerkzaamheid.
– Speelgerechtigde voor € 60,00 per jaar (eenmalig € 17,50 inschrijfgeld). Je bent al KNLTB-lid bij een andere tennisvereniging en wordt ook lid van LUNO TM. Je kunt alleen vrij tennissen bij LUNO TM (tennisles & deelname aan activiteiten is niet mogelijk). Je bent vrijgesteld van zelfwerkzaamheid.
– Competitielidmaatschap € 35,00 voor senioren resp. € 16,00 voor junioren (géén inschrijfkosten). Je bent al KNLTB lid bij een andere tennisvereniging en gaat competitie spelen bij LUNO TM. Je kunt alleen enkele keren in de competitieperiode tennissen bij LUNO TM (tennisles & deelname aan activiteiten is niet mogelijk). Je bent vrijgesteld van zelfwerkzaamheid.

Een verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Als seniorlid van LUNO TM bent u verplicht 12 uur zelfwerkzaamheid per jaar te verrichten. Eventueel kunt u deze verplichting afkopen door per jaar € 150,00 te betalen. Kiest u voor het verrichten van zelfwerkzaamheid, dan wordt contact met u opgenomen hoe dit kan worden ingevuld.
Word je in de loop van het jaar lid dan ontvang je een factuur voor het resterende deel van het verenigingsjaar. De contributie en zelfwerkzaamheid wordt dan naar rato verlaagd. Dit geldt niet bij een proef- en competitielidmaatschap, daarbij is sprake van een vast bedrag.

Tennisles
De tennislessen op onze vereniging worden verzorgd door Joep Hofman. Informatie over de mogelijkheden voor het nemen van tennisles vindt u hier.

Wilt u lid worden?
Download hier het inschrijfformulier en stuur het na invulling naar de ledenadministratie. Na ontvangst van het formulier wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen en wordt u uitgenodigd voor een introductieavond/-middag op het park.

Rest ons nog te zeggen, dat u van harte welkom bent bij LUNO TM!

Introductieavonden voor nieuwe leden
Reeds enige jaren worden er bij LUNO TM introductieavonden voor nieuwe leden georganiseerd. De bedoeling hiervan is om nieuwe leden sneller te laten integreren in het clubleven. Het werkt drempelverlagend en het resultaat is dan ook dat deze activiteit door nieuwe leden zeer op prijs wordt gesteld. Een positief nevenverschijnsel is dat het verloop en opzeggen van nieuwe leden in de laatste jaren is geminimaliseerd. Op elke introductieavond worden 8 tot 10 nieuwe leden ontvangen.

Alle nieuwe leden worden persoonlijk voor een introductieavond uitgenodigd. Het programma omvat de o.a. volgende onderdelen: kennismaking, uitleg over clubactiviteiten, zoals: zelfwerkzaamheid, kantinedienst en baanonderhoud; hoe werkt het afhangsysteem; toernooien; tossavonden; tennislessen e.v.a. Aan het eind van de instructie wordt ook nog even met elkaar getennist. Daarna is het ijs gebroken en worden de eerste onderlinge afspraken al gemaakt.

Namens de Commissie Introductie Nieuwe Leden,

Lida de Greef