Wanneer er nieuwe leden bij LUNO komen zorgen we voor een introductie tijdens een van de tossavonden.

Tijdens de introductie nemen we de volgende punten onder de loep:

  • KNLTB-pas
  • Toegang/beveiliging clubgebouw
  • Zelfwerkzaamheid
  • Afhangen/KNLTB.Club app
  • Tossavond en ochtenden/toernooien
  • Baanverlichting (lichten uit om 23.00 uur)
  • Vegen van de baan na spelen
  • Beperken geluidsoverlast (op terras en parkeerplaats)

Tenslotte gaan we met de aanwezige leden een potje tennissen.